Den nya staden (1)

Anser att det är viktigt att vara obunden när man arbetar med konstnärskap som vill möta nya sätt att vara, visa och känna. Vill inte luta mig åt något håll för jag tror på att blanda ihop en cocktail som ”jag” tycker är relevant för att uppnå ett fullgott resultat. Ett bra resultat når jag först när jag kan säga att alla människor är lika mycket värda, nya jobb skapas och att miljöförstöringen och krig har upphört. En galen tanke kan tyckas men som konstnär har jag rätt till den känslan.

Den nya staden är min gemensamma yta med andra människor, jag är inte ensam! Här får jag bolla idéer med andra individer, dela filosofiska tankar som ibland blir till nya mål och någon annan gång blir till en galen händelse. Vi försöker genomföra våra saker, ibland lyckas vi direkt men då och då måste vi flytta stora skepp och då tar det tid.

Nu arbetar vi också med att bli en besöksadress, ett factory där gestaltning, upplevelser, idéer, kunskap inom konst och kultur ger en möjlighet att stärka och förnya en kulturell infrastruktur.  Vi tänker att kombinera fysisk plats med en digital-virtuell plats. Innehållet i V-art factory kommer inte att begränsas av nationsgränser, det är ett förlegat sätt att se på världen, känns dåtid och är tillskrivet det gamla samhället. Även om vi inte finns här kan vi medverka virtuellt det är inget konstigt, precis så är det, tro mig!

I factorys värld får inte heller ålder, kön, sexuell läggning och ursprung vara ett hinder. Fixeringen att dela upp människor i deras olikheter tycker vi är fel eftersom olikheter skapar energi och är en möjlighet till förnyelse. Tillgång till andras kunskaper och erfarenheter måste väl vara bra, hur kan man tycka något annat?

Vi tänker arbeta med den nya staden…

lådor

Vi packar upp och fyller ett rum med innehåll

Annonser